JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สมาชิก

ระดับอนุบาล

 
       โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา ระดับอนุบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ ใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบริบูรณ์วิทยา  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงให้กับเด็กปฐมวัย โดยจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมดุล มีทักษะการคิด สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง ใช้ประสาทสัมผัสและทักษะที่มีหาความรู้เพิ่มเติมได้ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการลงปฏิบัติจริง สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออกรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น  รวมถึงการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrips) เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน

 
โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ESC   
 
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน  มีครูประจำชั้น 2 ท่าน / ห้อง  ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเป็นชาวต่างประเทศควบคู่กับครูประจำชั้นไทย          
About BWS
ระดับอนุบาล
ระดับประถม
สมัครเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
สาระน่ารู้
Follow us on facebook
ปฎิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
Website counter

Flag Counter