JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สมาชิก

สมัครเรียน

 
หลักฐานการสมัครเรียน
 
เอกสารที่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมสำหรับโรงเรียน
1.  ใบสมัครโรงเรียนบริบูรณ์วิทยา (Student Registration Form) ขอให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม อย่างละเอียด ครบถ้วนทุกช่อง และเขียนด้วยตัวบรรจง 
2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน (One copy of student’s birth certificate) เพื่อ พิจารณา เกณฑ์อายุการเข้าเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ในกรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ผู้ปกครองต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาไทย ก่อนนำมายื่นให้กับทางโรงเรียน
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน (One copy of parents and student’s households registration) ที่มีชื่อบิดา-มารดา-ผู้สมัคร
4.  สำเนาหนังสือเดินทาง (One copy of parents and student’s passports) ของบิดา-มารดา-ผู้สมัคร ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่ระบุประเภทของวีซ่าและวันหมดอายุ (กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ)
5.  เอกสารผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (One copy of student’s transcript) ในกรณีเคยเข้าเรียนมาก่อน หากเอกสารไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
ผู้ ปกครองต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาไทย ก่อนนำมายื่นให้กับทางโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับประถมทางโรงเรียนจะ พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยจากโรงเรียนเดิม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การรับสมัครสอบเข้าเรียนต่อ โดยกำหนดให้ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.00)
6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (One copy of parent and student’s change name certificate) หากมีการเปลี่ยนแปลง
7.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ของผู้สมัครจำนวน 3 รูป และรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ของบิดา-มารดา จำนวนคนละ 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน [Three copies of student’s photograph (2 inch) / Two copies of parent’s photograph (2 inch)]


นโยบายการรับนักเรียน
 
ระดับชั้น
คุณสมบัติ
เตรียมอนุบาล 1. มีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิง
อนุบาล 1 1. มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิง
อนุบาล 2 1. มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิง
อนุบาล 3 1. มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิง
ป. 1 1. มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3
ป. 2 1. มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง
ป. 3 1. มีอายุครบ 8 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง
ป. 4 1. มีอายุครบ 9 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง
ป. 5 1. มีอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง
ป. 6     
 
1. มีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์
2. รับนักเรียนชาย-หญิงจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง
                      
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
อัตราค่าเล่าเรียน ปีละ 2 เทอม
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 ประถม 1-6
ห้องเรียนโครงการ ESC เทอมละ - 16,500 17,500
**รวมอาหารกลางวัน , เรียนภาษาอังกฤษ , ห้องแอร์ , สระว่ายน้ำ , ตรวจสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ , เรียนคอมพิวเตอร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ค่าบัตรนักเรียน 150 บาท
ค่าหนังสือ*ค่ารถรับ - ส่ง*ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี

 
About BWS
ระดับอนุบาล
ระดับประถม
สมัครเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
สาระน่ารู้
Follow us on facebook
ปฎิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
Website counter

Flag Counter